STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie nieprzyznania Telewizji "TRWAM" koncesji na rozpowszechnianie programu na przygotowanym multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej
(treść stanowiska do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: