STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
STANOWISKO RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 9 marca 2012 r.
w sprawie podjęcia wszelkich działań na rzecz wyjaśnienia okoliczności Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r. oraz odnalezienia miejsc pochówku Ofiar
(treść stanowiska do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: