WYNIKI OCENY PROJEKTÓW I WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ POWIATU SOKÓLSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY W ROKU 2011 Untitled

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI

W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ POWIATU SOKÓLSKIEGO Z ZAKRESU KULTURY

W ROKU 2011

Zarząd Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu dnia 24 lutego 2011r. dokonał wyboru następujących ofert, przyznając im dofinansowanie w następującej wysokości:

Lp

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Przyznana kwota dofinansowania

w złotych

1

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Szudziałowo

Wśród Sokólskich Wzgórz- historia regionu w piśmie i smaku zachowana- edycja II

2.000,00

2

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Chorużowcach

Festyn Ludowy „Dni Nowego Dworu”

Odrzucona z powodów formalnych

3

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Chorużowcach

Festyn „Święto Chorużowiec”

Odrzucona z powodów formalnych

4

Fundacja im. ks. Jerzego Popiełuszki na rzecz Liceum Ogólnokształcącego w Suchowoli

Udział Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół w Suchowoli w Festiwalu Orkiestr Dętych w Moskwie

5.000,00

5

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”

Kultura Łączy Narody (edycja IV)

Odrzucona z powodów formalnych

6

Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Art-Przychodnia”

UFO Uwaga Filmy Offowe

1.500,00

7

Muzułmańska Gmina Wyznaniowa Bohoniki

III Tatarski Dzień Dziecka w Bohonikach

1.000,00

8

Regionalne Centrum Kultury Tatarów Polskich w Kruszynianach „Asman”

Święto Tatarskie Sabantuj w tym I Festiwal Kuchni Tatarskiej w Kruszynianach

Odrzucona z powodów formalnych

9

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sokółce

Doskonalenie i wzbogacanie form integracji seniorów powiatu sokólskiego

3.000,00

10

Stowarzyszenie na Rzecz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Sokólszczyzny „Sakolszczyna”

Publikacja „Historia ludu Sokólszczyzny na tle historii ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego”

2.500,00

11

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Sokółce

Powiatowy (Hufcowy) Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej

Odrzucona z powodów formalnych

Razem

15.000,00