OGŁOSZENIE

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Zbiór aktów prawa miejscowego oraz Zbiory Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego są wyłożone do wglądu zainteresowanych w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sokółce, pokój nr 73 (II piętro)

 

****

 

DOKUMENTY

dotyczące zadań publicznych realizowanych przez Radę Powiatu Sokólskiego i jej Komisje, w tym protokoły Sesji Rady Powiatu Sokólskiego, posiedzeń komisji Rady Powiatu Sokólskiego oraz dokumenty dotyczące zadań publicznych realizowanych przez Zarząd Powiatu Sokólskiego są udostępniane do nieodpłatnego powszechnego wglądu,

w pokoju Nr 73 (II piętro)

w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sokółce