OGŁOSZENIE...

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

SKARGI I WNIOSKI SĄ PRZYJMOWANE

W SEKRETARIACIE STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

pokój nr 62 (II piętro)–

W DNIACH I GODZINACH PRACY STAROSTWA

*****

SKARGI DOTYCZĄCE ZADAŃ I DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU, STAROSTY

I KIEROWNIKÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ROZPATRUJE RADA POWIATU SOKÓLSKIEGO ORAZ ROZPATRUJE WNIOSKI W SPRAWACH NALEŻĄCYCH DO JEJ WŁAŚCIWOŚCI

*****

SKARGI I WNIOSKI SKAŁADANE LUB ADRESOWANE DO ZARZĄDU, STAROSTY LUB POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ROZPATRUJE WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY.

POZOSTAŁE SKARGI I WNIOSKI ROZPATRUJĄ WYDZIAŁY W RAMACH SWEJ WŁASNOŚCI RZECZOWEJ