UCHWAŁA NR XXXV/307/10

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Anna Szydłowska
UCHWAŁA NR XXXV/307/10 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie Programu współpracy Powiatu Sokólskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
(treść uchwały do pobrania w załączniku w formacie pdf)

Pliki: