UCHWAŁA NR 99/03 ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
UCHWAŁA NR 99/03

UCHWAŁA NR 99/03

ZARZĄDU POWIATU SOKÓLSKIEGO

 

z dnia 2 grudnia 2003r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Powiatu

Sokólskiego na lata 2003 – 2006

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 i Dz. U. z 2002r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984 i Nr 233, poz. 1957 i Dz. U. z 2003r. Nr 46, poz. 392 i Nr 80, poz. 721 i Nr 80, poz. 717 i Nr 175, poz. 1693), uchwala się, co następuje:

 

§1

 

Przyjmuje się projekt „Programu Ochrony Środowiska Powiatu Sokólskiego na lata 2003 – 2006”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Zarząd

 

1.      Franciszek Budrowski

2.      Cecylia Waszkiewicz

3.      Irena Horczak

4.      Kazimierz Stasiulewicz

5.      Zbigniew Tochwin