Formularze do pobrania

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ZŁOŻA KOPALINY (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Wniosek o zmianę lasu na użytek rolny (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Zawiadomienie o wycince drzewa

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Wiesława Burnos
Zawiadomienie o wycince drzewa (druk zawiadomienia do pobrania w załączniku w formacie doc)

Czytaj dalej ...

Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Podanie o wydanie karty wędkarskiej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Podanie o wydanie karty wędkarskiej (druk podania do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o udzielenie dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Wniosek o udzielenie dotacji ze środków powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej z terenu powiatu sokólskiego (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (druk informacji do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkod. odpadów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów (druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów

Osoba odpowiedzialna za treść informacji: Tadeusz Tumiel
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów(druk wniosku do pobrania w załączniku w formacie doc i pdf)

Czytaj dalej ...